Helene Langehaug on the ocean as a climate prediction mechanism

Hver dag i desember la Bjerknessenteret ut en video med en av senterets klimaforskere.

Helene Langehaug er forsker ved Bjerknessenteret og Nansensenteret for miljø- og fjernmåling, og jobber blant annet i Bjerknes Climate Prediction Unit. Hun er en av dem på Bjerknessenteret som lenge har jobbet med klimavarsling. For å kunne gjøre det, er havet ekstra viktig. Det er havet som er klimaets hukommelse, og som legger mye av grunnlaget for å se lengre frem enn det værvarslingen for øyeblikket kan gjøre.